CHILDREN'S FOLKLORE
 
 
Jūratė Šemetaitė
translated by Vilija Balčiūnaitė
 
 

INTRODUCTION

LULLABIES

AMUSEMENTS
Mylu mylu spust (Radviliškio r. Šeduva)
Žili žili pjausiu (Skuodo r. Gedrimų k.)
Aisim į miesto (Radviliškio r. Šeduva)
Ratu ratu ratuðkeli (Skuodo r. Ylakiai)

ANIMAL DESCRIPTIONS
Uoželi uoželi (Palanga)

FORMULA SONGS
Pinu pinu pyná (Ignalinos r. Bieniûnø k.)
Iðbëg iðbëg pelë ið urvo (Alytaus r. Volungës k.)
Slûþinau pas ponø (Lazdijø r. Kapèiamiestis)

TEASING CHANTS 

 
PREVIOUS
CONTENT